Ediciones semanales

Parashá:     Año:   

Año 5780
No1240Haazinu13 de Tishrei
No1239Vaielej6 de TishreiShabat Shuva

Año 5779
No1238Nitzavim28 de Elul
No1237Ki Tavo21 de Elul
No1236Ki Tetze14 de Elul
No1235Shoftim7 de Elul
No1234Ree30 de AvRosh Jodesh
No1233Ekev23 de Av
No1232Vaetjanan16 de AvShabat Najamu
No1231Dvarim9 de AvShabat Jazon
No1230Masaei2 de Av
No1229Matot24 de Tamuz
No1228Pinjas17 de Tamuz
No1227Balak10 de Tamuz
No1226Jukat3 de Tamuz
No1225Koraj26 de Sivan
No1224Shlaj Leja19 de Sivan
No1223Beaalotja12 de Sivan
No1222Naso5 de Sivan
No1221Bamidvar27 de Iyar
No1220Bejukotai20 de Iyar
No1219Bahar13 de Iyar
No1218Emor6 de Iyar
No1217Kdoshim29 de Nisan
No1216Pesaj15 de NisanPesaj
No1215Metzora8 de NisanShabat HaGadol
No1214Tazria1 de NisanShabat HaJodesh
No1213Shmini23 de Adar BetShabat Para
No1212Tzav16 de Adar Bet
No1211Vaikra9 de Adar BetShabat Zajor
No1210Pekudei2 de Adar Bet
No1209Vaiakhel25 de Adar AlefShabat Shkalim
No1208Ki Tisa18 de Adar Alef
No1207Tetzave11 de Adar Alef
No1206Truma4 de Adar Alef
No1205Mishpatim27 de Shvat
No1204Itro20 de Shvat
No1203Beshalaj13 de Shvat
No1202Bo6 de Shvat
No1201Vaera28 de Tevet
No1200Shmot21 de Tevet
No1199Vaieji14 de Tevet
No1198Vaigash7 de Tevet
No1197Miketz30 de KislevShabat Januca
No1196Vaieshev23 de Kislev
No1195Vaishlaj16 de Kislev
No1194Vaietze9 de Kislev
No1193Toldot2 de Kislev
No1192Jaiei Sara25 de Jeshvan
No1191Vaiera18 de Jeshvan
No1190Lej Leja11 de Jeshvan
No1189Noaj4 de Jeshvan
No1188Bereshit27 de Tishrei